PDA

Xem bản đầy đủ : Thông báo rút kinh nghiệm  1. Thông báo rút kinh nghiệm về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  2. Rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp thừa kế tài sản bị cấp phúc thẩm hủy án
  3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế rút kinh nghiệm trong xây dựng, ban hành Cáo trạng