PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp các quyết định kháng nghị giám đốc thẩm  1. Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đồi với vụ án "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh"
  2. Kháng nghị đối với vụ án "Vi phạm các qui định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"