PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn cập nhật phần mềm thống kêBào Định
11-02-2020, 02:02 PM
1. Tải phần mềm: tkh19 tại đây (http://diendan.vkstiengiang.gov.vn/soft/tkh19_ok.zip)
2. Giải nén phần mềm tkh19
3. Chép toàn bộ thư mục tkh19 vào ổ C:\
4. Vào thư mục hsln-->chuột phải hsln.exe-->send to desktop.
5. Vào thư mục ftp4-->chuột phải ftp4.exe-->send to desktop.
6. Lưu ý: Vào phần chung thay đổi đơn vị.