PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn chức năng Văn phòng điện tửTKTP&CNTT
26-05-2017, 10:23 AM
Chức năng Văn thư
https://drive.google.com/file/d/0B_ylW877pt9kNGN3YlRhVHZYR28/preview
Lưu đồ xử lý văn bản đi
https://drive.google.com/file/d/0B_ylW877pt9kRzlrV1RjU0hxWjg/preview
Văn bản nội bộ
https://drive.google.com/file/d/0B_ylW877pt9kYlNGY3JrZUUtNHM/preview