PDA

Xem bản đầy đủ : Một số vấn đề cần trao đổi trong kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sựTKTP&CNTT
24-09-2017, 06:26 PM
Xác minh điều kiện thi hành án là việc rất quan trọng, nếu ngay từ đầu việc xác minh được kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tổ chức thi hành án, quyết định được kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật. Nếu việc xác minh không chính xác, không đầy đủ sẽ dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài, có trường hợp phải bồi thường cho đương sự… mặc dù việc xác minh còn nhiều vi phạm nhưng việc phát hiện của Kiểm sát viên còn nhiều hạn chế, nhiều trường hợp Kiểm sát viên không phát hiện vi phạm của Chấp hành viên mà còn ký vào biên bản xác minh. Hiện nay tài liệu hướng dẫn chuyên sâu về kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án chưa có, tài liệu nghiên cứu về kiểm sát việc xác minh điều kiện không nhiều. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án tôi xin trao đổi một số vấn đề cần phải thực hiện khi kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án:
- Nắm chắc qui định của pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án, vận dụng các qui định của pháp luật về thẩm quyền của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án; thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án qui định mới. Cần nắm vững các qui định của pháp luật về thời hạn xác minh cũng như hết thời hạn tự nguyện thi hành án, thời hạn xác minh đối với người chấp hành hình phạt tù …,
- Kịp thời phát hiện vi phạm của Chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện thi hành án. Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 qui định cơ quan thi hành án dân sự phải gửi cho Viện kiểm sát các quyết định về thi hành án mà chưa qui định việc gửi tài liệu xác minh điều kiện thi hành án. Do đó muốn kiểm sát được kết quả xác minh của Chấp hành viên thì Kiểm sát viên phải thông qua nhiều nguồn như:
+ Qua kiểm sát hồ sơ thi hành án, hồ sơ bán đấu giá tài sản, tài liệu do đương sự cung cấp, tài liệu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cung cấp; hoặc đối chiếu các tài liệu có sẵn của Kiểm sát viên đã được phân công kiểm sát các quyết định ngay từ đầu.
+ Cần nghiên cứu hồ sơ nghiệp vụ thi hành án phải thể hiện được toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên. Để phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên có ghi chép các công việc, lưu giữ tất cả những tài liệu đã và đang thực hiện vào hồ sơ nghiệp vụ thi hành án như: (Bản án, quyết định, quyết định thi hành án; các bên bản bàn giao, xử lý vật chứng, tài sản đó kê biên, tạm giữ, biên bản xác minh, biên bản giải quyết việc thi hành án)… Phát hiện vi phạm từ việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án chủ yếu được thực hiện thông qua công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án dân sự hoặc từ việc nghiên cứu hồ sơ thi hành án do cơ quan THADS cung cấp theo yêu cầu của Viện kiểm sát.
+ Từ công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo Điều 26 Quy chế 810/QĐ - VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Qua đó phát hiện đơn khiếu nại về công tác xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên có vi phạm và phát hiện kịp.
* Điển hình: Theo quyết định THA số 89/QĐ - CCTHADS ngày 20/10/2016 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho buộc anh Cù Thanh Hải phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu Cù Thị Thanh Hà sinh ngày 08/11/2006 mỗi tháng là 1.300.000đ. Ngày 02/02/2017 và 13/4/2017 Chấp hành viên được phân công xác minh điều kiện thi hành án của anh Cù Thanh Hải và kết luận là anh Hải chưa có điều kiện thi hành án. Ngày 14/4/2017 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ra Quyết định số 89/QĐ- CCTHADS về việc chưa có điều kiện thi hành án. Chị Nguyễn Thi Kim Phụng có đơn khiếu nại kết quả xác minh của Chấp hành viên. Vì kết quả xác minh ngày 13/4/2017 anh Cù Thanh Hải có đồng sở hữu quyền sử dụng đất 2.450m2 đất vườn toạ lạc tại ấp Long Hoà B, xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Gạo cấp ngày 20/3/1998 cho hộ ông Cù Văn Khuê. Tại Quyết định số 03/QĐ – CCTHADS ngày 25/5/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho có nội dung chấp nhận đơn khiếu nại của chị Nguyễn Thị Kim Phụng về việc xác định đương sự Hải có điều kiện thi hành án là có cơ sở. Ngày 22/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho ban hành kiến nghị số 841/KN – VKS về những vi phạm nêu trên.
- Khi kiểm sát việc xác minh đối với các loại tài sản như ô tô, xe máy… là những loại tài sản đăng ký quyền sở hữu thì ngoài việc yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp thông tin về chủ sở hữu còn phải làm việc với người phải thi hành án xem tài sản đó hiện do ai quản lý, có chuyển nhượng chưa nếu có thì cần xác định ngày tháng năm và làm việc với người đang quản lý tài sản để xác minh làm rõ việc mua bán là ngay tình hay tẩu tán tài sản.
- Kiểm sát việc xác minh tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, Kiểm sát viên cần phân biệt rõ ràng diện tích đất đó là đất cấp hay đất mua. Đất được cấp cho hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đối với các loại đất này cần yêu cầu Chấp hành viên xác minh làm rõ thời điểm cấp, cấp cho bao nhiêu người, mỗi người được cấp bao nhiêu mét vuông, khi đã làm rõ các thành viên trong hộ gia đình cần lập biên bản để họ định đoạt phần diện tích.
Đối với đất cấp cho cá nhân cũng phải làm rõ đất đó hình thành từ nguồn tiền nào, đất có tranh chấp gì không, cần có biên bản làm việc với các thành viên đang sống trên diện tích đó để làm rõ xem có tranh chấp gì không.
Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên một mình người chồng (vợ) thì cũng tiến hành xác minh với các thành viên đang sinh sống trong ngôi nhà đó, khi làm việc cần lập biên bản và ghi đầy đủ ý kiến của các thành viên và những người liên quan.
Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cả vợ và chồng thì ngoài xác minh đối tượng vợ chồng thì cũng cần xác minh với các thành viên trong gia đình và người liên quan (nếu có).
- Kiểm sát viên được phân công cần nhận thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói chung và công tác kiểm sát việc tổ chức xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói riêng nhằm có sự đầu tư để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của khâu công tác này.
- Cần có sự bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án, xây dựng giáo trình hướng dẫn chuyên sâu về kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát THADS nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phổ biến kịp thời văn bản pháp luật mới liên quan đến việc tổ chức xác minh điều kiện THADS để công chức, Kiểm sát viên cập nhật kịp thời.
Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là cơ sở quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát THADS. Tích cực tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức toàn Ngành về công tác kiểm sát THADS theo hướng chuyên sâu để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
- Để kiểm sát việc tổ chức xác minh được kịp thời, đầy đủ và tuân theo đúng quy định của pháp luật thì Kiểm sát viên được phân công cần phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự để họ cung cấp cho mình những thông tin, tài liệu về xác minh điều kiện thi hành án để tiến hành kiểm sát. Thông qua việc kiểm sát các biên bản xác minh về điều kiện thi hành án nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm, những mâu thuẫn, những việc cần xác minh để đề ra yêu cầu cần xác minh.
Để thuận tiện cho việc kiểm sát việc sát minh điều kiện thi hành án nên có qui chế phối hợp qui định rõ sau khi xác minh điều kiện thi hành án Chấp hành viên phải phô tô biên bản xác minh gửi cho Viện kiểm sát để việc kiểm sát được kịp thời.
Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án nói chung và kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự nói riêng là việc làm cần thiết của Viện kiểm sát. Chỉ có kiểm sát tốt ngay từ giai đoạn xác minh điều kiện thi hành án mới đảm bảo cho việc thi hành bản án, quyết định được kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật. Từ đó phát hiện vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án càng sớm thì việc khắc phục hậu quả càng nhẹ, làm tốt việc xác minh điều kiện thi hành án không đơn thuần chỉ là việc hạn chế tổn thất trong tổ chức thi hành án mà còn nâng cao vị thế, vai trò của Viện kiểm sat nhân dân trong kiểm sát thi hành án dân sự.
Kiến Phi - Phòng 11 Viện KSND tỉnh Tiền Giang