PDA

Xem bản đầy đủ : Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc kê biên và bán đấu giá tài sản để thi hành ánTKTP&CNTT
19-03-2018, 09:09 AM
Ngày 07/5/2013 Công ty Hoàng Vũ có ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về việc bán tài sản kê biên, xử lý để thi hành. Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất có diện tích 40,20 m2 cùng tài sản gắn liền với đất là nhà ở có diện tích 60,76m2 tọa lạc tại số 508 Nguyễn Tri Phương, phường 7 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Liêm và bà Lê Kỳ Thế cùng đứng tên sở hữu, sử dụng. Ngày 21/6/2013 công ty thực hiện mở phiên đấu giá đối với tài sản trên. Kết quả bán đấu giá là bà trần Trọng Nương là người mua trúng đấu giá tài sản với số tiền 415.700.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có những vi phạm cần thiết phải rút kinh nghiệm như sau:Thứ nhất, vi phạm về thủ tục kê biên tài sản để thi hành án:Theo quy định tại Điều 74 Luật thi hành án năm 2008 thì trước khi cưỡng chế đối với tài sản sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, kể cả quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo cho chủ sở hữu chung biết về việc kê biên.Trường hợp này, Quyền sử dụng đất có diện tích 40,202 thửa số 245 tọa lạc tại số 508 Nguyễn Tri Phương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00525 ngày 02/7/2004 là cấp cho ông Nguyễn Thành Liêm, theo biên bản xác minh ngày 11/7/2007 của Thi hành án dân sự thì trong hộ của ông Nguyễn Thành Liêm bao gồm: ông Nguyễn Thành Liêm, bà Lê Kỳ Thế và bà Nguyễn Lê Bá Thi. Tại bản án phúc thẩm số 453/2015/DSPT ngày 26/11/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên: xác định căn nhà số 508 Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Mỹ Tho là tài sản chung của ông Liêm và bà Thế, còn quyền sử dụng đất tại số 508 Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Mỹ Tho là thuộc quyền sử dụng của ông Liêm, bà Thế, bà Thi. Nhưng Chấp hành viên xử lý tài sản kê biên không thông báo cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thành viên trong hộ đó là bà Thi, mà chỉ xác định tài sản chung của ông Liêm và bà Thế là vi phạm.Thứ hai, vi phạm về kê biên tài sản:Theo quy định tại Điều 89 Luật thi hành án dân sự năm 2008 "trước khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. Chấp hành viên yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký" . Tuy nhiên, trong trường hợp này không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện cơ quan đăng ký quyền sở hữu đã cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn nhà số 508 Nguyễn Tri Phương.Thứ ba, vi phạm trong thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá:Theo quy định tại Điều 89 Luật thi hành án dân sự năm 2008 "Đương sự có quyền thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá trong trường thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày định giá. Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá do đương sự thỏa thuận. Trường hợp đương sự không thỏa thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản". Chấp hành viên khi lựa chọn tổ chức bán đấu giá không có sự thỏa thuận của các đương sự. Khi đem tài sản bán đấu giá không giải quyết quyền ưu tiên được mua lại tài sản của người có tài sản.Thứ tư, vi phạm về thủ tục bán đấu giá tài sản: Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ quy định: Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra chính xác của các thông tin về nguồn gốc tai sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung cấp. Tuy nhiên toàn bộ quá trình bán đấu giá không có tài liệu chứng cứ nào thể hiện là Công ty Hoàng Vũ đã kiểm tra tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung cấp. Do đó, đã dẫn đến vi phạm khi ký hợp đồng bán đấu giá tài sản chỉ xác định nhà đất trên là do ông Liêm và bà Thế đứng tên, trong khi đất thì cấp cho hộ ông Liêm đứng tên trong hộ có bà Nguyễn Lê Bá Thi nhưng không kiểm tra làm rõ dẫn đến đưa tài sản lên bán đấu giá, bà Thi khiếu nại nên khi bán đấu giá thành không thể tiến hành giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.Trong quá trình thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản thực hiện không đúng theo qiu định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ cụ thể: không có tài liệu chứng cứ thể hiện việc niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản tại nơi có tài sản bán đấu giá là số 508 Nguyễn Tri Phương mà chỉ thể hiện biên bản về việc giao thông báo bán đấu giá cho ông Liêm và bà Thế.Tại phiên bán đấu giá ngày 21/06/2013 không có tài liệu chứng cứ thể hiện việc công ty Hoàng Vũ có đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ. Do trình tự thủ tục xử lý tài sản để thi hành án có nhiều vi phạm như đã phân tích, trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản đã xảy ra nhiều vi phạm. Hậu quả, mặc dù bán đấu giá thành từ năm 2013 đến nay nhưng không thể giao tài sản bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá được.Để khắc phục sai phạm này, căn cứ quy định tại Điều 102 Luật thi hành án dân sự năm 2008 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hủy toàn bộ kết quả bán đấu giá tài sản là nhà và đất tại số 508 Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và được Hội đồng xét xử chấp nhận.Những vi phạm trên đã gây thiệt hại về tài sản cho người mua trúng đấu giá, họ đã chi số tiền 415.700.000 đồng trong thời gian dài mà chưa nhận được tài sản.Từ những vi phạm nêu trên nhận thấy Kiểm sát viên được phân công kiểm sát thi hành án trong trường hợp này chưa phát hiện kịp thời những vi phạm của Chấp hành viên cũng như Công ty hợp đồng bán đấu giá tài sản để kịp thời yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh.Rút kinh nghiêm từ những vi phạm trên, trong thời gian tới Kiểm sát viên được phân công kiểm sát hồ sơ khi tham gia kê biên và bán đấu giá tài sản cần:- Kiểm tra việc Chấp hành viên xử lý tài sản kê biên có thông báo cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên; tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản;- Kiểm tra tài liệu, chứng cứ thể hiện việc niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản tại nơi có tài sản bán đấu giá và chứng cứ thể hiện việc công ty bán đấu có đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về bán đấu giá tài sản hay chưa.
Kiến Phi
Phòng 11 - Viện KSND tỉnh Tiền Giang