PDA

Xem bản đầy đủ : Hiểu thế nào về hành vi “ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” đối với tội Trộm cắp tài sảnTKTP&CNTT
16-05-2018, 05:36 PM
Ngày 10/02/2018 Võ Thanh Qui, sinh ngày 30/12/2000, đăng ký thường trú : ấp Quý Thành, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cùng với Nguyễn Phan Minh Duy, sinh ngày 01/7/2000 cùng nhau đi trộm cắp tài sản (07 trái bưởi) thì bị người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng đến giải quyết. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Cai Lậy kết luận 07 trái bưởi có giá là 780.000 đồng. Quá trình điều tra xác định vào ngày 20/01/2018 Võ Thanh Qui bị Công an xã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản với số tiền là 750.000 đồng, Qui đã nhận được quyết định nhưng chưa đóng tiền phạt. Đối với Nguyễn Phan Minh Duy ngày 29/04/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy xử phạt 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đối với Nguyễn Phan Minh Duy thì không truy cứu trách nhiệm hình sự bởi vì khi Tòa án tuyên phạt Duy về tội trộm cắp tài sản khi Duy chưa đủ 18 tuổi đối với tội ít nghiêm trọng nên theo Điều 107 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì được xóa án tích. Khoản 1 Điều 107 quy định:
1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;
c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 Chương này.
Việc xử lý đối với Võ Thanh Qui có hai quan điểm như sau :
Quan điểm 1 : Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Võ Thanh Qui vì Qui đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa chấp hành xong quyết định mà lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản nên việc truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 là có cơ sở. Theo quy định tại Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên nếu trong thời hạn 6 tháng khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt.
Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính
“1. Người chưa thành niên được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm.”
Quan điểm 2 : Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối Võ Thanh Qui bởi vì áp dụng tương tự pháp luật theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội, khi 01 người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do vô ý thì được coi là không có án tích, huống chi đây chỉ là trường hợp chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nghĩa là chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hay nói cách khác 01 người bị xử phạt vi phạm hành chính thì mức độ vi phạm pháp luật nhẹ hơn so với vi phạm pháp luật hình sự. Do đó cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp này. Tác giả thống nhất với quan điểm giải quyết thứ hai. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của quý đồng nghiệp.
Nguyễn Thị Liễu
VKSND thị xã Cai Lậy

TKTP&CNTT
25-05-2018, 08:07 AM
Qua nghiên cứu tình huống mà tác giả đưa ra, xin có một số quan điểm trao đổi cùng tác giả như sau:
Ngày 10/02/2018 Võ Thanh Qui, sinh ngày 30/12/2000 cùng với Nguyễn Phan Minh Duy, sinh ngày 01/7/2000 cùng nhau đi trộm cắp tài sản (07 trái bưởi) thì bị người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng đến giải quyết. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thì 07 trái bưởi có giá là 780.000 đồng.
Quá trình điều tra xác định Võ Thanh Qui bị Công an xã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản với số tiền là 750.000 đồng, Qui đã nhận được quyết định nhưng chưa đóng tiền phạt, tức là đối với Võ Thanh Qui thuộc đối tượng còn tiền sự. Riêng đối với Nguyễn Phan Minh Duy, ngày 29/04/2017 bị Tòa án nhân dân xử phạt 06 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, đến ngày 10/02/2018 Duy lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá 780.000 đồng là thuộc trường hợp chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Nhưng vào thời điểm bị kết án đối với Nguyễn Phan Minh Duy căn cứ vào Khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự thì không truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi đồng tình với tác giả quan điểm này.
Riêng đối với hành vi của Võ Thanh Qui người viết có quan điểm như sau: Người viết không đồng tình với tác giả quan điểm cho rằng: Đối với những trường hợp rơi vào Khoản 1 Điều 107 Bộ luật hình sự thì khi bị kết án được coi là không có án tích huống chi Võ Thanh Qui chỉ là trường hợp chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nghĩa là chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà lại bị xử lý. Theo người viết, mặc dù Bộ luật hình sự quy định như trên nhưng Luật xử lý vi phạm hành chính lại không quy định tương tự như vậy nên không thể áp dụng được. Đối với Võ Thanh Qui bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, đã tống đạt quyết định xử phạt chưa đóng phạt mà lại tiếp tục trộm cắp tài sản trị giá 780.000 đồng, nên rơi vào tình tiết đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm nên có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 173 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Xin trao đổi cùng tác giả.
Duy Thanh – Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy.