Diễn đàn: Trao đổi nghiệp vụ

Nơi trao dổi thông tin, những khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệp vụ

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 48
  • Bài viết: 71
 2. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, hành chính, LĐ, KDTM

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 24
  • Bài viết: 26
 3. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác giữ giam, THA hình sự

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 5
  • Bài viết: 5
 4. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác THA dân sự

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 11
  • Bài viết: 11
 5. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 6. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 7. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1
  • Bài viết: 1
 8. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác thống kê, CNTT, VPĐT, nhập án...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10
  • Bài viết: 10

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073.387.4420- Fax: 073.3870328. Website:vkstiengiang.gov.vn