Diễn đàn nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Tiền Giang

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Tiền Giang.

 1. Viện KSND tỉnh Tiền Giang Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Nơi đăng thông báo và bản tin Viện KSND tỉnh Tiền Giang

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 8
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 2. Trao đổi nghiệp vụ Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Nơi trao dổi thông tin, những khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệp vụ

  1. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 48
   • Bài viết: 71
  2. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, hành chính, LĐ, KDTM

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 26
  3. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác giữ giam, THA hình sự

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  4. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác THA dân sự

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 11
  5. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  6. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  7. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác tài chính, kế toán

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  8. Nơi chia sẽ khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong công tác thống kê, CNTT, VPĐT, nhập án...

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 10
 3. Góc tham khảo Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Nơi chia sẽ tài liệu, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ....

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  3. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6

Tình hình diễn đàn

Thống kê Thống kê

Chủ đề
117
Bài viết
144
Thành viên
5
Thành viên kích hoạt
3

Chào mừng thành viên mới nhất Bào Định

Chú thích biểu tượngChú thích biểu tượng

Bài chưa đọc
Bài chưa đọc
Bài đã đọc
Bài đã đọc
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được liên kết
Diễn đàn được liên kết

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073.387.4420- Fax: 073.3870328. Website:vkstiengiang.gov.vn