Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: TKTP&CNTT

Trang 1 của 6 1 2 3 4

Tìm : Tìm mất 0 giây.

 1. Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019

  HƯỚNG DẪN
  Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
  năm 2019


  Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28 /12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công...
 2. Chương trình công tác năm 2019 Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11)

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO
  Số: 01/Ctr-VKSTC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019


  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019
  của Vụ kiểm...
 3. Hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO
  Số: 04/HD-VKSTC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019
  HƯỚNG DẪN
  Công tác kiểm sát thi hành án...
 4. Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2019

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO Số: 09/HD-VKSTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019
  HƯỚNG DẪN
  Công tác thực hành quyền công...
 5. HƯỚNG DẪN Công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019

  VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO Số: 11/HD - VKSTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019
  HƯỚNG DẪN
  Công tác thi đua và đề nghị...
 6. Vướng mắc về tính thời hạn điều tra trong trường hợp khởi tố bổ sung, nhập vụ án hình sự

  Khoản 4 Điều 172 BLTTHS 2015 quy định: “Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án thì tổng thời hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và...
 7. Cần có hướng dẫn phù hợp trong việc lập hồ sơ kiểm sát vụ án dân sự

  Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự thì việc lập hồ sơ kiểm sát vụ án dân sự cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện chức...
 8. Bàn về vi phạm trong công tác ra quyết định thi hành án dân sự

  Qua công các kiểm sát định kỳ tại Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm trong công tác ra quyết định thi hành án chủ động và có nội dung cần trao đổi cụ thể như sau:
  Theo Quyết...
 9. Trao đổi một số vấn đề còn vướng mắc trong xử lý tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

  Trong thời gian qua, tình hình cho vay lãi nặng (hay còn gọi là tín dụng đen) đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, phần lớn các đối tượng cho vay lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về kinh...
 10. Vướng mắc khi áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015

  Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với bị can nhằm đảo bảo sự có mặt của bị can khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án triệu tập. Khi bị áp dụng biện pháp này, bị can muốn...
 11. Vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp dẫn giải người bị hại từ chối việc giám định

  Hiện nay, nhiều vụ gây thương tích sau khi xảy ra vụ, việc các bên liên quan không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường, người bị hại làm đơn đề nghị giải quyết đến cơ quan có thẩm quyền. Khi...
 12. Những bất cập về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015

  Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là một trong những loại tội phạm xảy ra nhiều trong cơ cấu tội phạm nói chung thời gian qua và ngày có chiều hướng tăng về số vụ, số...
 13. Một số vấn đề về giám định và việc dẫn giải người bị hại đi giám định.

  Tại Khoản 4 Điều 206 quy định các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định: “Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ hoặc khả...
 14. Phát huy chế định quyền yêu cầu trong kiểm sát giải quyết án hành chính

  Khoản 6, Điều 84 Luật Tố tụng Hành chính (TTHC) năm 2015 quy định: “Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án…”. Đây là quy định...
 15. Những vấn đề cần lưu ý trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến hợp đồng vô hiệu

  Trong những năm gần đây, tỷ lệ án dân sự liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) bị tuyên vô hiệu nhưng bị sửa, hủy xảy ra nhiều. Nguyên nhân một phần do pháp luật chưa điều...
 16. Bàn về quy định công nhận kết quả hòa giải thương mại

  1. Thực trạng quy định công nhận kết quả hòa giải thương mại
  Tính tới thời điểm hiện tại, phần lớn các tranh chấp thương mại ở Việt Nam được giải quyết bằng phương thức tố tụng Tòa án. Phương thức...
 17. Tìm hiểu về nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự

  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về nguyên đơn dân sự. Tuy nhiên, việc xác định đúng tư cách tham gia tố tụng trên thực tiễn còn gây ra một số nhầm lẫn với các chủ thể tham gia tố tụng khác....
 18. Bàn về quy định nguyên tắc hòa giải thương mại

  Sự cần thiết của Hòa giải thương mại

  Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế theo chiều sâu lẫn chiều rộng. Sự phát triển kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ, lượng hàng hóa giao...
 19. Kỹ năng kiểm sát việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  1. Đặt vấn đề
  Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực ngày 01/7/2013, tuy nhiên nội dung có liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết...
 20. Chế định về thế chấp trong Bộ luật dân sự 2015

  Thế chấp tài sản trong giao dịch dân sự là một trong chín biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ được Bộ luật dân sự (BLDS) quy định. Theo đó, thế chấp được hiểu là một bên dùng tài sản thuộc...
 21. Bàn về “Thời điểm phát sinh trách nhiệm hình sự và việc xác định thời điểm phát sinh trách hình sự từ khi có hành vi phạm tội có mâu thuẩn với nguyên tắc suy đoán vô tội không”

  Có nhiều quan điểm khác nhau về thời điểm phát sinh trách nhiệm hình sự, như:
  Quan điểm thứ nhất: Trách nhiệm hình sự là một loại quan hệ pháp luật giữa Nhà nước và người phạm tội. Trách nhiệm hình...
 22. Một Bản án cần xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm

  Bản án số 67/2017/DSST, ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện N xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà A về việc yêu cầu ông M, bà M, anh L, chị X phải liên đới trả số tiền...
 23. Tác giả Tống Nhân nêu ra tình huống một vụ án...

  Tác giả Tống Nhân nêu ra tình huống một vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại như sau: ngày 09/3/2018 Công ty TNHH thương mại xây dựng X kiện Công ty cổ phần xây dựng Y thanh toán số tiền đã xây...
 24. Tòa án ra quyết định thu thập chứng cứ hay ban hành công văn đề nghị đối với Tòa án cấp trên

  Để có cơ sở Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì đương sự phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, nhưng...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  1,051

  Theo tác giả Khắc Tín: Quyết định khởi tố bị can...

  Theo tác giả Khắc Tín: Quyết định khởi tố bị can đó đã có hiệu lực mà không cần sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Xin trích dẫn một đoạn của bài viết:
  “theo quy định tại Điều 183 BLTTHS “Việc hỏi cung...
Kết quả 1 đến 25 của 128
Trang 1 của 6 1 2 3 4

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 32 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073.387.4420- Fax: 073.3870328. Website:vkstiengiang.gov.vn