Vào ngày 03/2/2018, anh Trương Phước T và chị Mai Thy Bảo N gửi yêu cầu đến Tòa án nhân dân thị xã A để yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn. Sau khi thụ lý việc hôn nhân và gia đình giữa anh T và chị N, Tòa án nhân dân thị xã A tiến hành hòa giải đoàn tụ nhưng không thành. Sau đó Tòa án nhân dân thị xã A ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Nội dung công nhận theo yêu cầu gồm:
- Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh T và chị N.
- Giao con chung là cháu Trương Phước N, sinh ngày 27/8/2012 cho chị N trực tiếp nuôi dưỡng, anh T cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng.
Về lệ phí: anh T và chị N mỗi người phải chịu 150.000 đồng lệ phí việc hôn nhân và gia đình sơ thẩm.
Đối với quyết định giải quyết việc hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân thị xã A không buộc anh T phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con nên có hai nhóm ý kiến trái chiều như sau:
* Nhóm ý kiến thứ nhất: Quyết định giải quyết việc hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân thị xã A không buộc anh T phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con là thiếu sót vì theo quy định tại tại điểm b khoản 6 Điều 27 Nghị quyết Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định: “Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về mức cp dưỡng và phương thức cấp dưỡng trước khi mở phiên tòa nhưng có yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu 50% mc án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hp vụ án dân sự không có giá ngạch; trường hợp tại phiên tòa mới thỏa thuận được với nhau thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải chịu mức án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch” nên trường hợp này phải buộc anh T chịu án phí cấp dưỡng.
* Nhóm ý kiến thứ hai: Quyết định giải quyết việc hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân thị xã A chỉ buộc anh T và chị N phải chịu lệ phí, không buộc anh T chịu án phí cấp dưỡng nuôi con là đúng vì theo quy định tại Mục 1 Chương V của Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về lệ phí giải quyết việc dân sự thì không có điều nào quy định liên quan đến án phí, lệ phí cấp dưỡng, đã không có quy định thì không áp dụng được.
Tác giả thống nhất với nhóm ý kiến thứ nhất, mong nhận được ý kiến trao đổi của quý đồng nghiệp.
Thanh Bình
Viện KSND thị xã Cai Lậy