Bộ luật dân sự năm 2004 quy định bị đơn có quyền nộp đơn yêu cầu phản tố trước khi Tòa án đưa vụ án ra xét xử. Để rút ngắn thời gian giải quyết vụ án nên Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định “Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải”. Từ quy định này dẫn đến những tranh chấp trong việc áp dụng về thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố của bị đơn trong thực tiễn.
Nhóm ý kiến thứ nhất: nếu bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố sau khi tòa án mở phiên họp họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng trước khi tòa án đưa vụ án ra xét xử và yêu cầu phản tố này giúp cho việc giải quyết đúng đắn vụ án thì Tòa án vẫn thụ lý giải quyết. Nếu yêu cầu phản tố làm quá trình giải quyết vụ án bị kéo dài thì Tòa án căn cứ vào Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 yêu cầu bị đơn khởi kiện bằng vụ kiện khác.
Nhóm ý kiến thứ hai: Bộ luật tố tụng dân sự quy định rõ về thời điểm yêu cầu phản tố. Nên khi bị đơn yêu cầu phản tố sau thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Thì tòa án phải hướng dẫn bị đơn khởi kiện bằng một vụ kiện khác. Nếu yêu cầu này giúp quá trình giải quyết đúng đắn vụ án thì Tòa án tiến hành nhập vụ án để giải quyết. Còn nếu vấn đề phản tố không liên quan đến việc giải quyết vụ án thì Tòa án giải quyết bằng một vụ án khác.
Quan điểm tác giả: thống nhất với quan điểm thứ hai, cần tuyên truyền phổ biến cho người dân biết về quy định Bộ luật tố tụng dận sự năm 2015 về thời điểm yêu cầu phản tố giúp họ bảo vệ tốt quyền lợi của mình khi tham gia tố tụng dân sự.
Rất mong nhận được ý kiến của quí đồng nghiệp
Thảo Vân – Viện KSND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang